Czym jest ubezpieczenie IKE?

Obecnie, ze względu na brak pewności co do wysokości podstawowej emerytury, coraz więcej osób  poszukuje sposobu na zapewnienie sobie zabezpieczenia finansowego na starość. Jedną z możliwości jest wybór ubezpieczenia IKE. Pozwala ono utworzyć specjalny rachunek w celu zbierania na nim oszczędności, z których skorzystamy po zakończeniu aktywności zawodowej.

Na czym polega IKE?

Ubezpieczenie IKE to rodzaj ubezpieczenia na życie, które umożliwia nam zbieranie i pomnażanie kapitału. W późniejszym wieku zgromadzone środki będą nam służyć jako rodzaj dodatkowej emerytury, pobieranej w ramach trzeciego filaru emerytalnego.

Warto pamiętać, że indywidualne konto emerytalne nie zawsze stanowi część ubezpieczenia – może ono także występować jako zwykły rachunek oszczędnościowy, który nie jest zakładany za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego, a banku.

Emerytura w IKE – zalety i ograniczenia

Zdecydowanie się na rozszerzenie swojej emerytury za pomocą indywidualnego konta emerytalnego ma wiele zalet, choć wiąże się także z pewnymi ograniczeniami. Wśród atutów możemy wyróżnić między innymi:

  • dowolność wysokości i częstotliwości wpłat na nasz rachunek (istnieje jedynie limit maksymalny wpłaty),
  • zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, będące głównym powodem, dla którego osoby zainteresowane oszczędzaniem decydują się na IKE,
  • zabezpieczenie zgromadzonych środków w razie naszej przedwczesnej śmierci – trafią one wtedy do wskazanej przez osoby

Dzięki rozwojowi technologii możemy mieć bezustanny, całodobowy wgląd w nasze finanse związane z IKE: zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych i banków oferujących indywidualne konto emerytalne umożliwia swobodny dostęp do informacji przez Internet.

Jak wygląda wypłata środków zgromadzonych na IKE?

Najczęściej spotyka się dwa sposoby wypłaty środków zgromadzonych na IKE, przy czym możemy sami zdecydować, z którego skorzystamy. Są nimi:

  • wypłata w ratach, na przykład comiesięcznych (podobnie jak podstawowa emerytura),
  • jednorazowa wypłata całości zebranego kapitału.

Rachunek zwyczajny a indywidualny

Dopełniając formalności związanych z założeniem indywidualnego konta emerytalnego możemy zwykle natrafić na wybór pomiędzy rachunkiem zwyczajnym a indywidualnym. Pierwszy z nich stanowi opcję najbardziej optymalną dla zdecydowanej większości osób zainteresowanych oszczędzaniem na swoją emeryturę. Konto indywidualne daje natomiast szeroką kontrolę nad zgromadzonym kapitałem i polecane jest ludziom chcącym samemu decydować o sposobie jego inwestowania.